skip to Main Content

MYSTERY DIAMOND HUNT CAMPAIGN

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI MINISO

MYSTERY DIAMOND HUNT CAMPAIGN

 

 

 1. DESPRE CAMPANIA „MYSTERY DIAMOND HUNT CAMPAIGN

Campania „MYSTERY DIAMOND HUNT CAMPAIGN” („Campania”) este o campanie de promovare a produselor comercializate de către Grupul MINISO la nivel global, defășurată prin intermediul magazinelor MINISO din întreaga lume.

Campania se va desfășura așa cum este descris în prezentul Regulament Oficial.

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul mondial al Campaniei este MINISO (GUANGZHOU) Co.Ltd (“Organizatorul”), persoană juridical chineză cu sediul în  [Flat/Rm 1402, No.109 Building, Str. Rongzhu, Hengqin New District, Zhuhai, Guangdong], înregistrată sub nr. 91440101MA5AKFAH81.

În România, Campania este susținută de MINISO HOME ROMANIA S.R.L. („Susținătorul”) persoană juridică română cu sediul în Voluntari, Şos. București Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O2, et. 5, jud. Ilfov, având numărul de înregistrare în registrul comerțului J23/1120/2020 și codul unic de înregistrare 39041316, prin intermediul magazinelor MINISO din București, Iași, Constanța și Brașov.

Regulamentul Oficial a fost întocmit de către Organizator și este valabil pe website-ul: www.miniso-home.ro/campanii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe website-ul Organizatorului. De asemenea Regulamentul Oficial va fi disponibil și pe pagina de web a Susținătorului la adresa “www.miniso-home.ro”.

 

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Campania este organizată şi se desfăşoară la nivel global prin intermediul magazinelor MINISO. Pot participa persoane fizice având vârsta de minim 18 ani, la data participării la Campanie.

Nu pot participa la Campanie angajaţii / colaboratorii / asociații / administratorii / directorii / mandatarii /agenții / reprezentanții /funcționarii Organizatorului / Susținătorului și/sau ai afiliaților, filialelor, precum și ai oricărei entități implicate în dezvoltarea, producerea, implementarea, administrarea sau derulare Campaniei, inclusiv, dar fără a se limita la, rudele şi afinii de gradul I şi II ai acestora (copii, părinţi, fraţi, soţ/soţie, nepoţi, bunici).

Se va interzice participarea la Campanie dacă prezentul Regulament nu va fi respectat.

 

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania se desfăşoară în perioada 30 aprilie 2023 – 31 mai 2023.

 

 1. Adeziunea la Regulamentul Oficial

Prin participarea la Campanie, sunteți de acord cu respectarea Regulamentului Oficial și declarați și garantați că îndepliniți cerințele de eligibilitate stabilite aici. În plus, acceptați în mod expres deciziile Organizatorului în legătură cu desfășurarea Campaniei, deciziile acestuia fiind finale și obligatorii în ceea ce privește conținutul campaniei.

 

 1. Valoarea premiilor ce pot fi acordate în Campanie

La nivel global pot fi acordate un număr de 5 Diamond Blind Box, cu o valoare comercială de aproximativ 4000 USD. Având în vedere modul de alocare al premiilor la nivel global, prin intermediul voucherelor răzuibile, este posibil, dar nu este obligatoriu ca un premiu Diamond Blind Box să fie disponibil pentru rețeaua de magazine MINISO din România.

La nivelul rețelei de magazine MINISO din România pot fi acordate un număr maxim de 160 Crystal Blind Box, cu o valoare comercială de aproximativ 30 USD.

 

 1. Modul de participare –  Mecanismul desfășurării Campaniei

Campania se va desfășura prin intermediul achiziționării de către clienții Miniso a Figure Blind Box din seria Toy Store (Blind Box) comercializat de către Miniso.

Cumpără-ți Blind Box-ul preferat din magazinele Miniso, apoi, în momentul plății, vei primi voucherul de participare la Campanie de la personalul Miniso din magazin. Răzuiește voucherul de participare și vezi dacă esti câștigătorul unuia dintre premiile Campaniei. Pentru fiecare achiziție a Blind Box-ului pe durata Campaniei vei primi un voucher de participare. Nu toate voucherele sunt câștigătoare, deci este posibil să găsești și vouchere necâștigătoare.

 

 1. Voucherele câștigătoare pot conține fie un Diamond Blind Box în valoarea de aproximativ de 4000 USD, fie un Crystal Blind Box în valoare de aproximativ de 30 USD. Valoarea reală a premiului poate diferi în momentul câștigării premiului, față de valoarea evaluată. Nu este permisă înlocuirea în numerar sau cu alte premii. Premiul este netransferabil. Toate cheltuielile legate de premiu, inclusiv, fără limitare, toate taxele aferente, vor fi responsabilitatea exclusivă a câștigătorului. Nu este permisă înlocuirea premiului sau transferul/atribuirea premiului către terți sau cererea de echivalent în numerar de către câștigători. Prin acceptarea premiului, câștigătorul acordă Organizatorului dreptul gratuit de a utiliza numele și imaginea sa, statică sau în mișcare în scopuri de publicitate și promovare a activității comerciale a Organizatorului.

Crystal Blind Box poate fi livrat Câștigătorului în maxim 5 zile de la data la care a prezentat voucherul câstigător. Diamond Blind Box poate fi livrat Câștigătorului în maxim 30 zile de la data la care a prezentat voucherul câstigător.

Premiile se vor acorda la sediul local al Susținătorului.

 

 1. Șansele de câștig

Șansele de câștig depind de numărul de vouchere pe care participantul le primește exclusiv ca urmare a achiziționării de Blind Box-uri pe perioada Campaniei. Se acordă maxim un premiu pentru un participant, indiferent de câte vouchere deține.

 

 1. Termeni și condiții

Organizatorul își rezervă dreptul, potrivit liberei sale decizii, de a anula, de a modifica sau de a suspenda Campania. Organizatorul își rezervă dreptul, la potrivit liberei sale decizii, de a descalifica orice persoană care modifică sau încearcă să modifice procesul de înscriere sau funcționare al Campaniei sau care încalcă Regulamentul Oficial.

Orice încercare a unui participant de a submina funcționarea legitimă a Campaniei poate constitui o încălcare a legilor penale și civile și, în cazul în care o astfel de încercare ar fi făcută, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita daune de la oricare astfel de persoane în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Orice alte măsuri care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament Oficial vor fi stabilite de către Organizator conform deciziilor sale. Dacă Organizatorul dorește, unui potențial câștigător al oricărui premiu i se poate cere să prezinte și să coopereze la o verificare confidențială a antecedentelor pentru a confirma cerințele de eligibilitate și securitate stabilite de Organizator pentru a se asigura că utilizarea imaginii unei astfel de persoane în orice campanie de publicitate a mărcii MINISO și/sau a produselor acestei companii globale și/sau asupra publicității și promovării Campaniei nu vor aduce Organizatorului oricare și niciun element nefavorabil, inclusiv dar fără a se limita discreditarea publică a mărcii și produselor Organizatorului și/sau la orice alt element care ar putea să se reflecte în mod nefavorabil Campania și/sau Organizatorul.

Orice diferență între valoarea aproximativă de vânzare cu amănuntul  a premiilor și valoarea reală nu va fi acordată și nicio diferență nu va fi plătită. Nu există nicio înlocuire sau echivalent în numerar pentru niciun premiu, cu excepția cazului în care Organizatoru, la propria sa decizie, poate înlocui un premiu cu un premiu de valoare egală sau mai mare din orice motiv, inclusiv dacă un premiu nu este disponibil. Toate impozitele pe venit și pe cadouri (inclusiv, fără limitare, impozitele pe venit și pe cadouri federale, de stat și/sau locale) aferente sau legate de orice premiu (și transferul acestuia), precum și consecințele raportării acestora, sunt exclusiv responsabilitatea câștigătorului. Dacă legea prevede acest lucru, Organizatorul își rezervă dreptul de a reține și de a remite autorităților fiscale competente suma oricăror taxe datorate. Cheltuielile care nu sunt menționate pentru niciun premiu sunt responsabilitatea exclusivă a câștigătorului.

 

 1. Limitarea răspunderii

Răspunderea Organizatorului referitoare la această Campanie este reglementată în baza prevederilor prezentului Regulament Oficial. Campania se derulează la nivel global, iar numărul de premii la nivel global se stabilește de către Organizator.

Având în vedere că premiile vor fi atribuite pe baza voucherelor răzuibile, care vor fi trimise aleatoriu către toate magazinele MINISO din rețeaua globală, Organizatorul nu garantează un număr minim de premii Diamond la nivelul rețelei de magazine din România.

Susținătorul nu este responsabil de modul de desfășurare a Campaniei pe teritoriul României, de numărul de premii ce va fi acordat pentru pentru rețeaua de magazine Miniso din România, singura sa responsabilitate fiind aceea de a transmite premiile câștigate pentru voucherele oferite de Organizator în România. Premiile sunt trimise de Organizator, la termenele stabilite de acesta, iar Susținătorul va face doar operațiunile de validare și transmitere a premiilor.

Prin participarea la Campanie orice client își asumă respectarea prezentului Regulament Oficial, declară și garantează că a citit și a înțeles Regulamentul Oficial și declară și garantează că nu va întreprinde demersuri juridice față de Organizator și/sau Susținător indiferent de motiv sau scop, decât în condițiile stabilite de Regulamentul Oficial.

Organizatorul poate lua orice măsură în legătură cu Campania, inclusiv, dar fără a se limita la a întrerupe, a prelungi, a suspenda și/sau a anula Campania, la libera sa decizie, fără că acest fapt să poată permite oricărui client participant la Campanie să conteste aceste decizii.

 

 1. Drepturile acordate de participant

Prin participarea dumneavoastră la Campanie, în cazul în care veți fi unul dintre câștigători, cesionați gratuit și pe termen nelimitat, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial, către Organizator și/sau oricine care acționează în numele Organizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la afiliații, francizații, licențiații, succesorii săi, acolo unde este permis de lege, fără nicio notificare, revizuire sau consimțământ ulterior, dreptul de a tipări, publica, difuza, distribui și utiliza, în întreaga lume, în orice mijloace media offline sau online cunoscute acum sau de acum încolo, fără limită în timp și de teritoriu, numele și imaginea dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la, înregistrarea și numele câștigătorului, imaginea sa statică sau în mișcare, vocea, asemănarea, declarațiile sale despre Campanie și informațiile sale biografice ca știri, publicitate sau informații pentru comerț, publicitate, relații publice și scopuri promoționale fără nicio compensație suplimentară.

 

 1. Forță majoră/Erori de tipărire și de producție

Organizatorul

își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă și în orice moment, de a rezilia Campania, în întregime sau parțial, sau de a modifica, suspenda sau extinde în orice mod concursul sau materialele din Campanie, dacă stabilește, potrivit liberei decizii, că orice materiale din Campanie și/sau documente de revendicare a premiului reflectă erori de tipărire, producție sau alte erori sau dacă determină, la propria sa discreție, că Campania este deteriorată sau coruptă sau că a fost fraudată sau probleme tehnice, defecțiuni, disfuncționalități sau erori (inclusiv, fără limitare, viruși sau alte programe sau materiale dăunătoare, erori sau erori de tipărire sau de producție) au distrus sau subminat grav participarea corectă, integritatea și/sau fezabilitatea Campaniei. În cazul în care Organizatorul este împiedicat să continue Campania, așa cum este prevăzut în prezentul document, de orice eveniment care nu poate fi controlat, inclusiv, dar fără a se limita la, incendii, inundații, epidemii de sănătate naturale sau provocate de om, pandemii, cutremur, explozii, dispute de muncă sau grevă, acte ce nu puteau fi prevăzute, defectarea satelitului sau a echipamentelor, revoltă sau tulburare civilă, amenințare sau activitate teroristă, război (declarat sau nedeclarat) sau orice lege, ordin sau regulament federal, de stat sau local, criză de sănătate publică, ordin al oricărei instanțe sau jurisdicție sau altă cauză care nu se află în mod rezonabil sub controlul Organizatorului, apoi sub rezerva oricărei aprobări guvernamentale care ar putea fi necesară, Organizatorul va avea dreptul de a modifica, suspenda, extinde sau anula Campania. Vor fi acordate doar tipul și cantitatea de premii descrise în prezentul Regulament Oficial.

 

 1. Invalidare

Invalidarea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din prezentul Regulament Oficial nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi. În cazul în care orice prevedere este considerată invalidă sau altfel inaplicabilă sau ilegală, prezentul Regulament Oficial va rămâne în vigoare și va fi interpretat în conformitate cu termenii săi, ca și cum prevederea invalidă sau ilegală nu ar fi fost prevăzută. Titlurile sunt folosite în prezentul Regulament Oficial numai pentru ușurința de referință și nu se consideră că afectează în vreun fel sensul sau intenția prezentului Regulament Oficial sau a oricărei prevederi a acestuia. Acest Regulament Oficial nu poate fi modificat în niciun fel decât în ​​scris de către un reprezentant autorizat al Organizatorului.

 

 1. Litigii

ACEASTĂ CAMPANIE ESTE GUVERNATĂ DE LEGILE REPUBLICII POPULARE CHINEZE, FĂRĂ RESPECT DE CONFLICTUL DOCTRINELOR DE LEGI. Ca o condiție a participării la acestă Campanie, participantul este de acord că orice dispută care nu poate fi rezolvată între părți și cauzele de acțiune care decurg din sau sunt legate de acestă Campanie, vor fi rezolvate individual, fără a recurge la nicio formă de acțiune colectivă, soluționată exclusiv prin arbitraj administrat de Centrul Internațional de Arbitraj din Hong Kong (HKIAC) în conformitate cu Regulile de Arbitraj Administrat HKIAC în vigoare la depunerea Notificarii de Arbitraj. Sediul arbitrajului va fi Hong Kong, iar procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba chineză. Numărul arbitrilor va fi de 3 (trei). Sentința arbitrajului va fi definitivă și obligatorie. Taxa de arbitraj va fi suportată de părțile care au pierdut. În plus, în orice astfel de dispută, în niciun caz participantului nu i se va permite să obțină premii și, prin prezenta, renunță la toate drepturile de a solicita orice tip de daune, inclusiv dar fără a se limita la  daune punitive, incidentale sau consecutive, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, altele decât cheltuielile reale ale participantului, asociate cu participarea la acestă Campanie), iar participantul renunță în continuare la toate drepturile de a multiplica sau crește daunele.

 

 1. Politica de confidențialitate

Informațiile colectate de la dumneavoastră, (dacă este cazul) precum și orice imagini statice sau în mișcare sunt supuse Politicii de confidențialitate menționate pe site-ul web Miniso. Politica de confidențialitate este disponibilă aici: https://miniso-home.ro/politica-de-confidentialitate/

 

 1. Lista câștigătorilor

Lista câștigătorilor va fi disponibilă aici: https://miniso-home.ro/campanii/

 

ORGANIZATOR

MINISO (HENGQIN) Co.Ltd

 

Back To Top